Thứ Hai, 27 tháng 3, 2017

Nơi Không Nỗi Nhớ


Mai em về chốn ấy… nhẹ tênh
Anh đào nở hàng  me chưa trút lá
Em về đi gánh oằn trên vai trẻ
Tóc hanh vàng hay đã bạc từ lâu

Em tìm về lồng cũ thếp son
Xin hãy quên  lần lạc chân phố núi
Em về đi chốn quen bỗng lạ
Có gì đâu một cõi ta bà

Mai em về trời chẳng đổ mưa
Chén rượu tàn làm ai bật khóc
Em cứ đi chông chênh nỗi nhớ
Vay một đời trả mãi chưa xong

Thôi em về đời cứ lo toan
Chốn thị phi ta không có thật
Em cứ về nơi không nỗi nhớ
Cuối một đời ai sẽ chờ nhau

Đà Lạt 17/03/2017