Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2017

Mặc Áo Ngược


Em bảo ta là điên
Cứ đòi mặc áo ngược
Áo không có khuy cài
Làm sao qua mùa đông

Em về đi …theo chồng
Mong ngày mai thôi lạnh
Đêm nay trời trở gió
Khăn choàng em lại quên

Giọt đắng rớt sau hè
Giọt buồn ai quên lại
Trời sao hoài nỗi gió
Cơn bão tình ai hay

Đêm nay trời gió lắm
Em có về được không
Rồi ai kia chờ đón
Thiếu phụ buồn riêng mang

Em về ta lại đi
Cho dù trời nỗi gió
Cho dù em đi vội
Ta vẫn là người điên

02/2017