Chủ Nhật, 25 tháng 6, 2017

Người dưng


Người dưng thôi mà trách cứ chi em
Chì chiết nhau thêm đau lòng con chữ
Em tôi ơi đường đời vạn lối
Có lẽ nào em hiểu được ta

Người dưng thôi  vừa gặp đã xa
Vở kịch đời làm sao em biết
Ta ngây ngô chưa tròn vai diễn
Nên cuối đời mãi cứ long đong

Người dưng buồn cũng chẳng hề chi
Người xa lắc làm sao ta biết
Trăm năm trước ta không hò hẹn
Nên bây giờ gặp cũng bằng không

Người dưng ơi ta chẳng nợ nần
Gặp gỡ nhau mời ly rượu nhạt
Dăm câu thơ lúc say ghi vội
Trách cứ gì một kẻ  đi hoang

Dẫu thể nào ta cũng chỉ người dưng
Cớ vì sao mà em chì chiết?

ĐL 26.6.2017

QD